ייצוג משפטי

האם ניתן להכשיר סעד זמני?

האם ניתן להכשיר סעד עצמי על ידי הסכמת הצדדים לחוזה? העיקרון הבסיסי העומד מאחורי חוק החוזים הוא כי יש לכבד את רצון הצדדים לחוזה בתנאי כי זה נעשה בהסכמה ומתוך גמירות דעת. נשאלת השאלה האם הסכמת הצדדים ועקרון חופש החוזים יכולים להכשיר את כל הכתוב בחוזה גם אם זה מנוגד לחוק? בפסק הדין בעניין פוטוטק […]

קרא עוד

הטלת פיצויים על דייר סרבן

ביולי אשתקד דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעורה של דיירת סרבנית אשר הגישה ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בו חויבה לשלם פיצויים בסך של 681,000 ₪  לדיירי המתחם אשר היו מעוניינים במימוש פרויקט פינוי בינוי במתחמם. המדובר בפסק דין העוסק בפרויקט פינוי בינוי במתחם נווה שרת, תל אביב הידוע גם […]

קרא עוד

תיקון לחוק הבוררות – זכות הערעור על בוררות

בשנים האחרונות אנו עדים להתעצמות הסחבת בבתי המשפט בישראל. נראה כי כל הניסיונות לייעל את מערכת המשפט על מנת שההליכים יהיו מהירים ויעילים יותר אינם מביאים את התוצאות הרצויות. אחד הניסיונות שנעשו על מנת להקל על מערכת בתי המשפט הינו שיפור מסלול הבוררות. הרציונאל העומד בבסיס חוק הבוררות הוא העברת סכסוכים לבורר תוך מסירת ההכרעה […]

קרא עוד

חובת רישיון לכריתת עץ

סעיף 15 לפקודת היערות קובע כי: "לא יכרות אדם עץ זית או עץ חרוב או כל אילן אחר המוגן לפי צו שניתן עפ"י סעיף 14 מפקודה זו, וכן עץ בוגר, כהגדרתו בסעיף 83ג לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בכל מקום שהם גדלים, ולא יעביר את עציהם של אותם אילנות אלא אם קיבל תחילה רישיון לכך בטופס […]

קרא עוד

מפקח – תביעה לדמי שימוש

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 מונה את סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין. על פי הוראות חוק המקרקעין, למפקח על רישום המקרקעין נתונות שני סוגי סמכויות: סמכות מינהלית וסמכות שיפוטית. (למידע מורחב בדבר סמכויותיו של המפקח על רישום המקרקעין נא לחץ כאן). במסגרת סמכויותיו השיפוטיות של המפקח על רישום המקרקעין, נתונה למפקח הסמכות לדון בסכסוכים בין בעלי דירות […]

קרא עוד

פיצול דירות – האם מותר לפצל דירות קיימות?

בשנים האחרונות פיצול דירות הפך לתופעה מוכרת ומפורסמת בערים הגדולות בארץ ובעיקר בתל אביב וזאת בשל המחסור בדירות להשכרה- מלאי הדירות להשכרה אינו עומד בעומס לעומת הביקוש וכן בשל העובדה כי רוב רובם של השוכרים הינם רווקים או זוגות צעירים או עובדים זרים, אשר די להם בדירה של 15-25 מטר. אף על פי שפיצול דירות […]

קרא עוד

עיצוב ובנייה Digital Market