חקיקה

חוק שכירות הוגנת – המדריך לשוכר החדש

"… תופעה של העלאת שכר הדירה בכל שנה, אף כשמחיר השוק אינו מחייב זאת, היא תופעה כלכלית מוכרת אשר פוגעת בוודאות וביציבות בשוק השכירות, ועשויה ליצור מחירים שאינם משקפים נכון את השוק". זוהי רק אחת מן הטענות העולות בדברי ההסבר של הצעת חוק שכירות הוגנת שקידמו בכנסת הנוכחית חברי הכנסת סתיו שפיר ורועי פולקמן, המסבירה […]

קרא עוד

הצעת חוק הסכמים לארגון עסקאות פינוי ובינוי ('חוק המארגנים')

הצעת חוק הסכמים לארגון עסקאות פינוי ובינוי ('חוק המארגנים') כיום, במסגרת הצמיחה והגדילה המתמשכת בפרויקטים הנעשים במסגרת ההתחדשות העירונית ומתוך רצון לזרז ולייעל את התהליך, מתגלות לא מעט סוגיות משפטיות המצריכות רגולציה. אחת החשובות שבהם הינה הצעת חוק "חוק המארגנים"  או כמו שהציבור הרחב נוהג לכנות אותם "חוק המאכרים". בתרבות הישראלית התואר ׳מאעכר׳ מוענק לאדם […]

קרא עוד

תזכיר חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

א. שם החוק המוצע: תזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת 2015 (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2014 פרק _': הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית   ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו: מימוש תכניות להתחדשות עירונית טומן בחובו יתרונות רבים. בין יתר היתרונות ניתן למנות את העלות הנמוכה של ביצוע התשתיות, שימור השטחים הפתוחים וניצולת קרקע גבוהה המקבלת משנה חשיבות במקום […]

קרא עוד

חוק המקרקעין

הגדרות בחוק זה – "מקרקעין" – קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה; "מקרקעין מוסדרים" – מקרקעין שנרשמו לאחר הסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ"ט-1969; "רישום" – רישום בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפי חוק זה או התקנות על פיו; "רשם" – רשם שנתמנה […]

קרא עוד

חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972

חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972* חלק א': פרשנות ותחולה פרק א': פרשנות הגדרות בחוק זה – "בית דין" – בית דין לשכירות שהוקם לפי חוק זה; "בית משפט" – בית משפט השלום; "בית עסק" – מושכר שאיננו דירה; "בן-זוג" – לרבות הידוע בציבור כבן-זוג; "בעל בית" – מי שהשכיר נכס בשכירות ראשית, בין שהוא […]

קרא עוד

עיצוב ובנייה Digital Market